Tlen to jeden z pierwiastków chemicznych, który występuje w powietrzu. Jest on nam niezbędny do życia, ponieważ nasze organizmy mogą dzięki niemu przeprowadzać fosforylację oksydacyjną, która jest najistotniejszym etapem oddychania. Niedobory tego pierwiastka mogą być przyczyną wielu problemów zdrowotnych, a nawet stać się niebezpieczne dla naszego życia. Jednak czysty tlen również niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo, oddychanie nim podnosi ciśnienie krwi i wywołuje kwasicę. W odpowiednim stężeniu tlen może być lekarstwem na wiele dolegliwości. Używanie go do leczenia różnych schorzeń to tlenoterapia.

Czym jest tlenoterapia?

Tlenoterapia jest metodą leczenia przy użyciu tlenu. Polega ona na zwiększeniu stężenia tego pierwiastka we wdychanym przez pacjenta powietrzu. Tlen podawany jest pacjentowi przez specjalny aparat tlenowy zwany koncentratorem tlenu. Taka metoda leczenia może być stosowana tylko wtedy, gdy u chorego zostanie stwierdzony niedobór tlenu we krwi. W trakcie korzystania z zabiegów tlenoterapii zaleca się pozostawanie w ścisłym kontakcie z lekarzem prowadzącym. Lekarz musi dobrać optymalne dla danego przypadku stężenie tlenu. Będzie ono inne w przypadku niewydolności oddechowej, inne w przypadku mukowiscydozy czy otyłości. Właściwe dotlenienie różnych organów ludzkiego ciała wpływa na poprawę ogólnej sprawności psychicznej i fizycznej pacjenta. Dzięki zastosowaniu tlenoterapii można skutecznie polepszyć odporność, ograniczyć niedotlenienie organizmu oraz zmniejszyć problemy z oddychaniem, snem, a także spowolnić postęp przewlekłych chorób płuc.

Kiedy można korzystać z tlenoterapii?

Wskazania do tlenoterapii są bardzo różne. Wyróżniamy wśród nich dwie główne grupy: stany ostre (np. zatrucie tlenkiem węgla, zatory gazowe, urazy mięśniowo-szkieletowe) i przewlekłe. Do stanów przewlekłych zaliczamy: urazy tkanek miękkich, niewydolność oddechową,  mukowiscydozę, otyłość, astmę, duszności, bezdech senny, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a także rozstrzenie oskrzeli. Przed przystąpieniem do korzystania z zabiegów tlenoterapii zalecamy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem, ponieważ tlen jest również lekiem.

Na czym polega tlenoterapia?